Another Sunday in Idomeni

7 februar 2016

soep

These people are victims of war, survivors who should be welcomed with open arms. Instead they are stranded hungry and freezing in subzero temperatures on the edge of the Greek Macedonian border. The EU wants to deny the reality of the situation their policies of invasion have created, spend billions to clamp down on the borders and throw them back or leave them in the cold with the rest of their trash.

Hopeloos

 

Deze mensen zijn oorlogsslachtoffers, overlevenden die met open armen ontvangen moeten worden. In plaats daarvan zijn ze gestrand, hongerig en bevroren, bij temperaturen onder nul aan de rand van de Griekse Macedonische grens. De EU wil de realiteit van de situatie die hun beleid van deze invasie heeft gemaakt ontkennen. Ze besteden miljarden aan het sluiten van de grenzen en het teruggooien van mensen en laat ze in de kou staan met de rest van hun afval.

hopeloos 2