The Mission / De Missie

1000 x Dank
Dankzij jullie steun hebben we meer dan een half miljoen maaltijden kunnen uitdelen…

Dank ook aan alle vrijwilligers die, door weer en wind, op onmogelijke uren en in moeilijke omstandigheden al deze maaltijden hebben bereid en uitgedeeld.

De Aid Delivery Mission van Stichting Feniks, oorspronkelijk gepland voor 3 maanden, heeft dankzij jullie hulp meer dan een half jaar geduurd.
In deze 6 maanden hebben vele vrijwilligers ruim 500.000 maaltijden verstrekt aan de vluchtelingen in en rond Idomeni bij de Grieks- Macedonische grens.

De eerste maanden bestond onze steun voornamelijk uit het uitdelen van warme maaltijden, vanaf april hebben we daarnaast ook voedselpakketten in combinatie met zelfgemaakte Rocket stove’s uitgedeeld.
Hier hebben we voor gekozen omdat mensen door een klein stukje zelfvoorziening terug te krijgen, ook een stukje zelfrespect terugkrijgen.

De onofficiële kampen rond Idomeni zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn onder andere overgebracht naar militaire kampen.
De ADM is teruggekeerd naar haar thuishaven en zich aan het bezinnen op een volgend project. Wij zijn geen ‘officiële hulporganisatie’ maar op het moment dat de situatie er weer om vraagt staan wij klaar met onze potten en pannen, roerstaven en hakmessen.

Zonder jullie hulp kunnen we een volgend project niet draaien, dus we houden jullie op de hoogte.

Bedankt !!!

1000 x Thanks

Thanks to your support we have distributed more than half a million meals …Thanks also to all the volunteers who, through rain and sun, at impossible hours and under difficult circumstances, prepared and distributed all these meals.

The Aid Delivery Mission of the Feniks Foundation, originally scheduled for three months, has lasted for more than half a year, thanks to your help.

In these six months, volunteers have provided more than 500,000 meals to the refugees in and around Idomeni at the Greek Macedonian border.The first months our support mainly existed out of distributing hot meals, since April 2016 we also provided food in the form of food packages with homemade rocket stove’s to some groups.

We have chosen for this because people by getting back a small piece of self-sufficiency, also recover a little self-respect.The unofficial camps around Idomeni are now cleared and most of the refugees are transferred to military camps.

The ADM has returned to its home port and is preparing for and thinking about the next project.
We are not an “official charity” but at the moment it will necessary again, we will be ready with our pots and pans, stir bars and vegetable cleavers.

Without your help we can not run any next project, so we’ll keep you posted.

Thanks !!!

An ever changing and chaotic refugee crisis calls for a flexible approach, therefore we are combining an extensive experience of mobile kitchens and providing food, with our ability to reflect on what is needed, where and when.

Thousands of people are stuck around various borders in unsupported makeshift camps, so far the winter has been forgiving, but that is already changing.

We are based on voluntary work depending on donations, but we need help, especially financial support to cover transport costs and food supplies.

 

 

 

 

video 6 maart

 


Een steeds veranderende en chaotische vluchtelingencrisis vraagt om een flexibele aanpak. Daarom combineren wij een uitgebreide ervaring van mobiele keukens en het verstrekken van voedsel, met ons vermogen om in te spelen op wat er nodig is, waar en wanneer

Duizenden mensen zitten vast aan verschillende grenzen in niet-ondersteunde geïmproviseerde kampen tot nu toe is de winter zacht geweest maar dat is al aan het veranderen.

We werken vrijwillig, zijn afhankelijk van donaties en hebben, met name financiële, steun nodig om de kosten voor het vervoer en de voedselvoorziening te dekken.

 

DSCF8492

 

 

 

12604705_231653893834123_7457563270055525881_o